Färgkorrigering

Görs vid behov för att i möjligaste mån bl.a. korrigera färger som bleknat med tiden.