Förhandskopia

Förhandskopian är mycket användbar när du inte riktigt vet vad som finns på dina filmer, eller när du vill göra förändringar, eller när du vill infoga filmtexter.

Du tittar igenom förhandskopian och ger Morin Media instruktioner via email om hur du vill ha det i slutleveransen.

Förhandskopian levereras som en länk till Morin Medias server där du kan titta på dina filmer. Detta gör det enkelt om du behöver hjälp från släkt och vänner med att titta på förhandskopian: det är bara att vidarebefordra länken i ett mail till dem du vill ska kunna se den. Förhandskopian kan inte ses av någon annan än den som har just denna länk.

En förhandskopia kostar 150 kronor + 5 kr per filmrulle (oavsett filmens längd på rullen).

Du har så många dagar på dig som vi har kommit överens om (normalt 10 dagar) att använda dig av förhandskopian. Om du skulle behöva längre tid tar du kontakt med Morin Media, så får vi komma överens om ett nytt slutdatum.

Om Morin Media inte får några instruktioner från dig när slutdatum har passerats, och vi inte har kommit överens om förlängning, kommer Morin Media att slutföra jobbet och utföra en slutleverans enligt den information som finns tillgänglig.

På förhandskopian är varje bildruta i filmerna försedd med en löpande tidkod, så att varje bildruta kan identifieras. Här är ett exempel på hur förhandskopian kan se ut:

 


Just den här rutan har tidkoden 01:25:03:14, vilket betyder 1 timme, 25 minuter, 3 sekunder, ruta 14 (det går 25 rutor på en sekund, numrerade 0-24). Uppe i högra hörnet visas numret på den film som visas just nu.

 

Detta gör att du enkelt kan beskriva för Morin Media t.ex. i vilken ordning du vill att de olika filmrullarna ska komma, samt var olika filmtexter ska klippas in. Du kan även ange om du vill ha videoredigering utförd på de överförda filmerna, t.ex. borttagning av någon scen, eller flyttning av en scen från ett ställe till ett annat. Då anger du t.ex. tidkoden för början och slutet av den scen du vill ha bortredigerad. Morin Media videoredigerar sedan filmerna enligt dina önskemål.

 

Innan förhandskopian levereras betalar du för det jobb som Morin Media lagt ned så långt. Resterande arbete betalar du för vid slutleveransen.


Att flytta filmerna så att de hamnar i rätt ordning (enligt dina instruktioner) ingår i priset för förhandskopian.


Pris för extra texter och redigeringsklipp tillkommer, se prislistan.