Morin Medias hantering av personuppgifter i enlighet med GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) är EU:s dataskyddsförordning. Denna lag ger dina personuppgifter ett starkt skydd. Morin Media hanterar personuppgifterna enligt föreskrifterna i denna lag.

Vilka personuppgifter samlas in och hur använder Morin Media dem?
De personliga uppgifter som samlas in är de som är nödvändiga för att genomföra det uppdrag som du önskar att Morin Media ska utföra: Namn, adress, telefonnummer, email-adress. Utöver dessa uppgifter samlas ingen personlig information in (förutom ditt inlämnade material, se texten nedan), om du inte själv önskar att detta ska ske, t.ex. om du vill att någon ytterligare persons kontaktuppgifter ska inkluderas i uppdraget för att uppdraget ska kunna utföras på det sätt som du önskar.

De personliga uppgifterna samlas in i samband med att du anmäler att du vill att Morin Media ska utföra ett uppdrag åt dig. Kompletteringar av dessa uppgifter kan komma att ske, t.ex. i samband med att du lämnar in ditt material till Morin Media.

Morin Media använder dessa personliga uppgifter för att kunna kontakta dig med anledning av ditt uppdrag, samt för att kunna bokföra och fakturera uppdraget enligt gällande bokföringsregler och lagar.

Även det material som du lämnar in till Morin Media (såsom 8mm-filmer och videoband) definieras som personuppgifter, eftersom allt som kan kopplas till en person räknas som personuppgift, även om inga namn nämns. Detta inlämnade material används endast för att utföra det uppdrag som du önskar att Morin Media ska utföra.

Morin Media delar aldrig dina personliga uppgifter med någon annan.

Lagring och radering av personuppgifter
Morin Media lagrar dina personliga uppgifter så länge de behövs för att utföra uppdraget. Dessutom sparas uppgifterna i samband med bokföringen enligt gällande bokföringsregler och lagar.

När uppdraget är slutfört och du har fått leverans raderar Morin Media alla filer som innehåller överföringar av det inlämnade materialet, samt även alla de eventuella filmtexter och övrigt material som hör till ditt uppdrag, efter ett överenskommet antal dagar (normalt 10 eller 20 dagar). Då raderas även alla övriga personuppgifter, förutom de som måste sparas enligt gällande bokföringsregler och lagar. (Ett företags bokföring måste normalt sparas i sju år efter att räkenskapsåret avslutades.)

Om du står i Morin Medias kö men önskar gå ur kön raderar Morin Media dina personuppgifter.

Cookies
Morin Media använder inga cookies.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Morin Media är ett enmansföretag som ägs av Erik Morin, och det är Erik Morin som ansvarar för dina personuppgifter. Ingen annan än Erik Morin hanterar dina personuppgifter.

Din rätt att kontrollera dina personliga uppgifter
Du kan när som helst begära att se de personliga uppgifter som Morin Media har lagrade. Skulle något vara felaktigt har du rätt att få detta korrigerat.

Externa länkar
Om du klickar på en länk på Morin Medias hemsidor som leder utanför Morin Media tar Morin Media inte ansvar för det som länken leder till.