8mm och 16mm ljudfilm

Om 8mm/16mm-filmen har ljud överförs ljudet utan extra kostnad.

Lite bakgrunds-information:
På 8mm ljudfilmer är ljudspåret magnetiskt. (Det förekommer även att vissa kommersiellt framtagna 8mm-filmer har optiskt ljud, men detta är mycket ovanligt.) På 16mm ljudfilmer är ljudspåret antingen magnetiskt eller optiskt.

Morin Media kan överföra magnetiskt ljud från 8mm-filmer. Morin Media kan inte överföra optiskt ljud från 8mm-filmer.

Morin Media kan överföra både magnetiskt och optiskt ljud från 16mm-filmer.

Det magnetiska ljudspåret fungerar som ett "bandspelarband" som är fäst på filmen.

Det är inte så vanligt med 8mm ljudfilmer. De allra flesta 8mm-filmer är stumfilmer. (Stumfilmerna saknar naturligtvis ljudspår.)

Super-8-ljudfilm har ibland två ljudspår: ett huvudljudspår och ett balansspår, som ligger till vänster respektive till höger på 8mm-filmen. Balansspåret förekommer för att filmen ska vara lika tjock till vänster och höger och inte "luta" (och därigenom eventuellt åstadkomma oskärpa).  

Egentligen var det enbart huvudljudspåret på super8-ljudfilmer som var avsett för inspelning, men man kom snart på att även balansspåret kunde användas, trots att det är mycket smalare.

En del super-8-ljudprojektorer har därför möjlighet att spela in och av från både huvudspåret och balansspåret.

Den vanligaste användningen av dessa två spår brukar vara att det viktigaste ljudet (exempelvis det läppsynkrona ljudet från inspelningen) ligger på huvudspåret, och extraljud såsom t.ex. speaker, ljudeffekter eller musik ligger på balansspåret. Ljudet på balansspåret lades alltså till i efterhand. 

Vid avspelningen mixas de båda kanalerna ihop, och resultatet blir ett ljud som består av de båda kanalerna. Vissa ljudprojektorer har en funktion som gör att t.ex. musiken på det ena spåret dämpas när det andra spåret innehåller speaker.

Det fanns också ljudprojektorer som kunde använda de båda ljudspåren i stereo, dvs spela upp spåren i var sin kanal, som sedan matade var sin högtalare.

Normal-8-ljudfilm brukar enbart ha ett huvudljudspår. (Det är mycket ovanligt att normal-8-filmer är ljudfilmer.)

Morin Media överför normalt ljudet från 8mm-filmens huvudljudspår, inte från eventuellt balansspår. Men om du säger till i förväg kan även avspelning från balansspåret göras. Då mixas ljudet från de båda spåren ihop.

16mm amatörfilmer har oftast inte ljud, men om de har det brukar det vara magnetiskt. Professionellt framtagna 16mm ljudfilmer brukar oftast ha optiskt ljud, men även magnetiskt ljud förekommer.