Bakgrundsmusik

Om du vill kan du utan extra kostnad få bakgrundsmusik till dina 8mm och 16mm-överföringar.

Bakgrundsmusiken är royalty-fri (men copyright-skyddad) musik som Morin Media har köpt licens för. Licensen ger Morin Media rättighet att använda denna musik som bakgrundsmusik i filmöverföringar, om det är "ett komplett program avsett för visning" (se förklaring längre fram i texten), och kunden (dvs du) behöver inte betala något extra för detta, eftersom Morin Media har betalat för licensen.

Morin Media har tillgång till ca 4 timmar musik. Om ditt filmmaterial är längre börjar bakgrundsmusiken om igen.

Det finns många lagar och regler som måste följas vad gäller musik. Men kortfattat betyder det att du kan få bakgrundsmusik på en överföring som levereras som "ett komplett program för visning", men det går inte att få bakgrundsmusik till en leverans som licensutgivaren anser ska räknas som avsedd för redigering eller annan bearbetning. Det betyder att bakgrundsmusik kan fås om leveransen är en längre fil med dina överförda filmer. Men om du vill ha leveransen som en-liten-film-per-fil kan du inte få bakgrundsmusik, eftersom licensutgivaren inte räknar detta som "ett komplett program för visning", utan istället räknar det som filer avsedda för redigering eller annan bearbetning.

Bakgrundsmusiken är vackra inspelningar av klassiska verk av Mozart, Vivaldi, Tjajkovskij, Chopin och andra kompositörer, de flesta inspelade med stor orkester.

Om dina filmer är ljudfilmer läggs ingen bakgrundsmusik på. Om vissa av dina filmer är ljudfilmer och vissa stumfilmer läggs bakgrundsmusik på till stumfilmerna.

Morin Media kan inte ge en förteckning över vilka musikstycken som ingår i bakgrundsmusiken och du kan inte välja vilka musikstycken som ska användas. Bakgrundsmusiken läggs "rakt på", dvs utan anpassning efter innehållet. De flesta kunder brukar dock tycka att bakgrundsmusiken passar bra till deras filmer. Det har t.o.m. hänt att kunder återkommit och sagt: "Tack för att musiken var så bra vald till mina filmer!", men det har ju bara varit ren tur... :-)

 

Leveransen som du får med bakgrundsmusik får du enligt licensavtalet spela upp var du vill, även offentligt. Dock får en sådan leverans inte spelas upp i TV, radio, YouTube eller via något annat distributionssätt. Och du får inte plocka ut musiken ur leveransen och använda den för något annat.

Lagar och regler för användning av copyright-skyddad musik gör att detta är den enda musik som Morin Media kan lägga på dina filmer som bakgrundsmusik. Morin Media kan inte lägga på bakgrundsmusik från t.ex. CD-skivor som du tillhandahåller.

Om du själv vill välja musik till dina filmer kan du använda ett videoredgeringsprogram för att fortsätta bearbeta den leverans som du får från Morin Media. Då kan du - för privat bruk - lägga på vilken musik du vill.