Digital reducering av filmkorn och damm

 

Den digitala kornreduceringen gör att filmens korn (som bygger upp bilden på filmremsan) syns mindre. Dammreduceringen retuscherar bort en del av de dammkorn som kan finnas på filmremsan. Reducering av filmkorn och damm ingår utan extra kostnad.

 

Vad är filmkorn?

Filmkornen är det som bygger upp bilden i 8mm/16mm-filmen, och i alla andra fotografiska produkter där man använder en ljuskänslig "gammaldags" film, som efter exponeringen i kameran skickas till ett fotolab för framkallning.

 

Hur fungerar korn- och dammreduceringen?

Först gör Morin Media själva överföringen (scanningen) av 8mm/16mm-filmen till digitalt format. Därefter utförs korn- och dammreduceringen av ett särskilt datorprogram som Morin Media använder. Programmet analyserar varje ruta i filmen och jämför med tidigare och senare filmrutor och försöker räkna ut vad som är filmkorn och vad som är damm. Programmet gör sedan en retuschering av bilden, för att minska synligheten av korn och damm.


Programmet har naturligtvis sina begränsningar. Men för det mesta fungerar det mycket bra, och de flesta brukar tycka att resultatet ser mycket bra ut. Du kan se exempel på hur resultatet blir genom att klicka på "Överföring av 8mm och 16mm film" ovan och därefter på "Exempel på överföringar" i menyn.

 

Finns det några nackdelar med en korn- och dammreducerad 8mm/16mm-film?

De allra flesta brukar tycka att det ser mycket bra ut när 8mm/16mm-överföringen är korn- och dammreducerad. Nedan beskrivs några eventuella nackdelar med reduceringen, men de allra flesta brukar tycka att fördelarna överväger eventuella nackdelar.

 

- Bilden blir väldigt jämn, med mindre filmkorn. Men någon kan möjligen tycka att det blir för jämnt, och att det är lite charmigt med en 8mm/16mm-bild som innehåller filmkorn som dansar runt, eftersom det är så filmen egentligen ser ut. (Men detta är en ovanlig kommentar.)


- Reduceringsprogrammet gör oftast ett bra jobb, men ibland kan det ta fel på vad som är korn/damm och vad som är själva bildens innehåll. Om t.ex. ett litet föremål rör sig snabbt i en filmscen kan reduceringsprogrammet tro att det är damm och retuschera bort föremålet. Men vanligtvis är dessa fel så små att man inte lägger märke till dem. I vissa scener kan reduceringsprogrammets missar synas, framförallt om man stannar filmen och tittar ruta för ruta. Men om uppspelningen sker i normal hastighet brukar man oftast inte lägga märke till det.

- Eftersom reduceringsprogrammet jämför nuvarande ruta med föregående och nästa ruta kan det ibland göra en felaktig analys om scenväxlingen innebär en väldigt kraftig ändring av bilden, t.ex. från helt svart bild till en bild med "normalt" innehåll. Då kan en eller ett par filmrutor bli ett "medelvärde" av dessa två sceners angränsande filmrutor. Detta ser framförallt konstigt ut om man studerar filmen ruta för ruta och stannar precis på den ruta som blev fel, men vid normal uppspelning av filmen brukar man oftast inte lägga märke till det.

 

Men - som sagt - de allra flesta brukar tycka att korn- och dammreduceringen ger ett bra resultat, och att man inte lägger märke till de eventuella nackdelarna, eller att nackdelarna inte spelar någon roll i jämförelse med fördelarna.