Skarvning av 8mm/16mm-film

Om din film går av (t.ex. i en gammal skarv) skarvas den utan extra kostnad.

Trasig film klipps bort (eftersom detta inte kan överföras) och filmen skarvas ihop utan extra kostnad.
 
Om filmrullen saknar startremsa, eller om startremsan är för kort, påskarvas en tillfällig startremsa utan extra kostnad. Den tillfälliga startremsan tas bort efter utförd överföring.