Bildstabilisering

Genom att låta ett specialprogram stabilisera den överförda 8mm/16mm-filmen får man en mycket lugn och behaglig bild. Det ser nästan ut som om filmen är inspelad på stativ.

 

Stabiliseringen tar bort det mesta av skakningar, hopp och "oro" i filmbilden, och de flesta som ser resultatet och jämför med det ostabiliserade originalet brukar tycka att det ser mycket bra ut.

Bildstabilisering ingår utan extra kostnad.

 

Varför skakar/hoppar bilden i 8mm/16mm-filmen?


Eftersom 8mm och 16mm film är mekaniska media så finns det alltid en viss liten oro/skakning i bilden, helt enkelt beroende på att bilden matas fram mekaniskt, både i filmkameran vid inspelningstillfället och i överföringsutrustningen vid digitaliseringen. Dessutom var det svårt att hålla filmkameran helt stilla vid filmningen, om man inte använde stativ. Idag brukar videokameror ha inbyggd bildstabilisering, men det var inte uppfunnet på 8mm- och 16mm-kamerans tid.

 

Några ytterligare exempel på anledningar till att filmen kan skaka eller hoppa:

 

- Filmkameran kan ha haft ett mekaniskt fel (eller inte varit tillräckligt bra) vilket har gjort att filmen inte matats fram helt jämt och korrekt vid inspelningstillfället.

- Filmen kan ha krympt något, vilket gör att uppspelningsutrustningen får lite problem att spela upp filmen stadigt.
- Filmen kan ha åldrats på annat sätt, t.ex. blivit sprödare och stelare, vilket gör att den löper sämre i uppspelningsutrustningen.
- Filmen kan ha perforeringsskador, vilket kan göra att filmen löper sämre i uppspelningsutrustningen.

Hur fungerar bildstabiliseringsprogrammet?

 

Först gör Morin Media själva överföringen av 8mm/16mm-filmen till digitalt format. Därefter utförs bildstabiliseringen av ett särskilt datorprogram som Morin Media använder. Programmet analyserar varje ruta i filmen och försöker räkna ut vad som borde vara stilla och vad som eventuellt ska röra sig i bilden. Om t.ex. ett barn är filmat som står och hoppar hopprep, så kommer programmet att försöka stabilisera bakgrunden så att barnet rör sig mot en stabil bakgrund, dvs ungefär som om man filmat med filmkameran på ett stativ.

 

Bilden stabiliseras genom att stabiliseringsprogrammet flyttar bilden upp/ned, höger/vänster och roteras medurs/moturs för att motverka de skakningar som finns i bilden. Om t.ex. kameramannen har skakat kameran genom att vicka den nedåt, kommer programmet att försöka motverka detta genom att flytta bilden i motsvarande grad uppåt.

 

Programmet har naturligtvis sina begränsningar. Bilden kan bara stabiliseras inom ganska små gränser, och ibland lyckas inte programmet lista ut vad som ska vara stilla och vad som ska vara rörligt i filmbilden. Men för det mesta fungerar det mycket bra, och de flesta brukar tycka att resultatet ser mycket bra ut.

 

Finns det några nackdelar med en stabiliserad 8mm/16mm-film?

 

De allra flesta brukar tycka att det ser mycket bra ut när filmen är stabiliserad. Nedan beskrivs några eventuella nackdelar med stabiliseringen, men de allra flesta brukar tycka att fördelarna med stabilisering överväger eventuella nackdelar.

 

- Bilden blir väldigt lugn och jämn. Men någon kan möjligen tycka att det blir för lugnt, och att det är lite charmigt med en 8mm/16mm-bild som hoppar lite. (Men detta är en ovanlig kommentar.)


- Programmet försöker analysera vad som ska vara stadigt i bilden och vad som ska röra sig. Någon gång kan det hända att programmet tar fel: Om man t.ex har filmat ett barn som gungar, och barnet upptar den största delen av bilden, så kan det eventuellt hända att programmet tror att barnet ska stå stilla och stabiliserar därför barnet, medan bakgrunden svänger. Men det är inte vanligt att programmet blir lurat på detta sätt. Oftast analyserar programmet bilden på korrekt sätt.


- Om den inspelade bilden har förändrats pga skakningen (t.ex. att det blivit rörelseoskärpa när kameran snabbt ändrat läge i en skakning, eller att exponeringen ändrats lite för att bildutsnittet ändrats lite när kameran skakat) kan detta möjligen se lite konstigt ut på en "stillastående" bild. På den stillastående bilden kommer ibland en filmruta att ha "stillastående rörelseoskärpa", samt exponeringen kommer att variera något. Detta tänker man inte på om filmen är "normal-hoppig", dvs ostabiliserad, men det blir lite tydligare med en stabiliserad film. Det är dock ovanligt att detta uppfattas som något problem.


- Om det finns skräp i filmens kanter (som legat i filmkameran vid inspelningstillfället) kan det hända att stabiliseringsprogrammet "lyfter ut" detta skräp eller "gungar" det fram och tillbaka då filmen stabiliseras genom att bilden flyttas åt olika håll, vilket eventuellt kan vara lite störande.

 

Men - som sagt - de allra flesta brukar tycka att bildstabiliseringen ger ett mycket bra resultat, och att man inte lägger märke till de eventuella nackdelarna, eller att nackdelarna inte spelar någon roll i jämförelse med fördelarna.