Framtagning av olika versioner

Om du vill kan du göra flera olika versioner av dina 8mm/16mm-överföringar, som passar för olika personer.


Kanske en version till släktingarna och en annan version till vännerna, eller kanske en specialversion till en viss person.


Ge helt enkelt Morin Media instruktioner om hur du vill ha det.


Exempel:

 

  • Version 1 (avsedd för den närmaste familjen): Alla filmer. Titeltext: "Familjens filmarkiv".
  • Version 2 (avsedd för grannfamiljen som du växte upp tillsammans med): Endast filmerna 2, 5, 7 och 12. Titeltext: "Barnen i kvarteret".
  • Version 3 (avsedd för din bästa barndomskompis, en lämplig present vid t.ex. en högtidsdag): Endast film 9. Titeltext: "Kalle fyller 5 år".


Den första versionen räknas som den ursprungliga versionen.

Varje förändring jämfört med den ursprungliga versionen räknas som ett video-redigerings-klipp och kostar 15 kr.

Kostnaden för leverans av de färdiga olika versionerna beräknas på motsvarande sätt som för den ursprungliga versionen, se prislistan.

Kostnaden för själva överföringen av 8mm/16mm-filmerna och startavgiften per rulle tas naturligtvis endast ut en gång.

PRISEXEMPEL, olika versioner
Antag att du har låtit Morin Media överföra 10 stycken filmrullar.

I den första versionen (=ursprungliga versionen) vill du ha med alla rullarna.

Du vill även vill ha en ytterligare version ("version 2") som innehåller endast 6 av de 10 rullarna. Du vill dessutom att dessa rullar ska komma i en speciell ordning.

På den ursprungliga versionen ligger rullarna i ordningen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

I version 2 vill du ha följande rullar och ordning: 2, 6, 7, 3, 8, 9.


Varje förändring jämfört med den ursprungliga versionen räknas som ett video-redigerings-klipp:

 

  • Klipp 1: Ta bort rulle 1.
  • Klipp 2: Flytta rulle 6 och 7 till mellan rulle 2 och 3.
  • Klipp 3: Ta bort rulle 4 och 5.
  • Klipp 4: Ta bort rulle 10.

 

- Det blir alltså 4 klipp. Varje klipp kostar 15 kronor. 4 x 15 = 60 kr.