Leverans på USB-minne, hårddisk eller via nedladdning från Morin Medias server

150 kr i startavgift, och då ingår upp till 10 GB datamängd. Därefter 5 kr per ytterligare GB.

Den maximala kostnaden för leverans på hårddisk, USB-minne eller via nedladdning från Morin Medias server blir inte högre än 400 kr, även om ditt överföringsuppdrag innehåller större datamängd.

400 kr motsvarar kostnaden för 60 GB. (150 kr för de första 10 GB + 50 * 5 kr för 50 GB). Skulle alltså ditt överföringsuppdrag innehålla större datamängd betalar du ändå inte mer än 400 kr för leverans på hårddisk, USB-minne eller via nedladdning från Morin Medias server.

Det normala formatet för Morin Medias leveranser av HD-överföring av 8mm och 16mm film är mp4. Några tekniska data om detta: 1080p (1920 x 1080 pixlar), progressive, h264-kodat i ca 50 Mbps, all-i (även kallat Key Frame Distance = 1).

HD-leveransen är alltså i upplösningen 1920 x 1080, dvs filerna har denna upplösning. Men 1920 x 1080 har bredd/höjd-formatet 16:9, medan 8mm-filmer har bredd/höjd-formatet 4:3 (16mm-filmerna har bredd/höjd-formatet 1,37:1 vilket är nära 4:3). För att underlätta uppspelningen av HD-filer i TV-apparater och datorer med 16:9-skärm lägger Morin Media in 4:3-formatet i ett 16:9-format. Eftersom 4:3-formatet inte är lika brett som 16:9 kommer det att bli svarta kanter till vänster och höger om bilden. Så den totala upplösningen i filen är alltså 1920 x 1080, men antalet pixlar som används för själva 8mm/16mm-bilden är färre, eftersom en del av pixlarna används för de svarta kanterna. Höjden på 8mm/16mm-bilden blir densamma (dvs 1080 pixlar) men bredden blir ca 1440 pixlar. Man skulle alltså kunna leverera 8mm/16mm-överföringar i formatet 1440 x 1080 (som då inte skulle behöva ha svarta kanter på sidorna), men erfarenheten visar att vissa TV-apparater har svårt att spela upp formatet 1440 x 1080, medan det oftast går bra med 1920 x 1080. Därför har Morin Media valt att alltid leverera HD-överföringar som 1920 x 1080.

>>Klicka här för mer info om bildformat


- En timme 8mm/16mm-överföring i HD 1080p i mp4-format är ca 21 GB. (Detta är det normala leveransformatet från Morin Media.)

- En timme 8mm/16mm-överföring i HD 1080p i okomprimerad avi är ca 570 GB. (Du har möjlighet att få leveransen i detta format om du vill, men filerna blir alltså väldigt stora och ställer ganska stora krav på kraften i den dator som ska användas. Detta format är endast avsett för användning i videoredigeringsprogram. De flesta "vanliga" uppspelningsprogram brukar inte klara av att spela upp denna typ av stora avi-filer, men många videoredigeringsprogram klarar av den. Om du vill kolla om det videoredigeringsprogram du använder klarar av denna filtyp kan du ladda ned ett litet exempel från sidan "Exempel på överföringar".)

Vid leverans av videobandsöverföringar kan du kan välja vilken filtyp du vill ha leveransen på:
- MP4, ca 8 GB per timme.
- DV-AVI, ca 13 GB per timme.
Videobandsleverans är i formatet 4:3 med SD-upplösning, 720 x 576 pixlar.

 

Om du väljer att få leveransen via nedladdning från Morin Medias server är det lämpligt att du har ett hyfsat snabbt fast trådbundet bredband. Det brukar inte vara lämpligt att använda denna leveransmetod om du har ditt bredband via en mobil uppkoppling. I mobila bredband brukar det ingå en begränsad mängd datatrafik, och den kan snabbt gå åt om du laddar ned dessa stora filer.

Om du väljer leverans på USB-minne eller hårddisk kan du lämna in ditt eget USB-minne/hårddisk till Morin Media, så kopierar Morin Media över leveransen på det. Det vanliga brukar dock vara att kunden ber Morin Media att köpa lämpligt USB-minne/hårddisk (efter överenskommelse). Det inköpet gör Morin Media som en ren service, kunden betalar bara självkostnadspris för USB-minnet/hårddisken. Morin Media besöker butiker som säljer USB-minnen/hårddiskar så pass ofta, och kan då passa på att köpa detta till kunden vid något tillfälle, så slipper kunden inhandla USB-minnet/hårddisken och komma till Morin Media med det.