Visningsformat på 8mm/16mm-överföringen
Morin Media levererar överföringarna av 8mm/16mm-film i HD 1080p, dvs 1920 x 1080 pixlar i bredd/höjd-formatet 16:9. Men 8mm-film har bredd/höjd-formatat 4:3 (16mm-filmerna har bredd/höjd-formatet 1,37:1 vilket är nära 4:3). Eftersom det vanligaste bredd/höjd-formatet på dator- och TV-skärmar är 16:9 ligger 4:3-bilden i ett 16:9-format med svarta kanter till höger och vänster, för att man enkelt ska kunna spela upp filen med 8mm/16mm-överföringen på en normal dator eller TV med 16:9-skärm.

HD-leverans är alltså i upplösningen 1920 x 1080, dvs filerna har denna upplösning, men antalet pixlar som används för själva 8mm/16mm-bilden blir mindre, eftersom en del av pixlarna används för de svarta kanterna. Höjden på själva 8mm/16mm-bilden blir densamma (dvs 1080 pixlar) men bredden blir ca 1440 pixlar. Man skulle alltså kunna leverera 8mm/16mm-överföringar i formatet 1440 x 1080 (som då inte skulle behöva ha svarta kanter på sidorna, eftersom 1440 x 1080 har bredd/höjd-formatet 4:3), men erfarenheten visar att vissa TV-apparater har svårt att spela upp formatet 1440 x 1080, medan det oftast går bra med 1920 x 1080. Därför har Morin Media valt att alltid leverera HD-överföringar som 1920 x 1080.

Några bild-exempel

4:3-formatet och 16:9-formatet ser ut så här i jämförelse med varandra:

 

  

 

Antag att vi har en 4:3-bild som ser ut så här:

 

 

Om den bilden ska visas korrekt i en 16:9-TV ser det ut så här (det är så HD-leveransen från Morin Media ser ut):

 

 

4:3-bilden visas alltså inuti 16:9-formatet med svarta kanter.
Då blir proportionerna i 4:3-bilden korrekta.

 

Om TV-tittaren väljer att 4:3-bilden ska fylla ut hela 16:9-formatet blir det så här:

 

 

4:3-bilden blir då utsträckt i 16:9-formatet, vilket betyder att proportionerna i bilden blir fel.

 

En vanlig funktion hos 16:9-TV-apparater är att kunna sträcka ut 4:3-bilder på ett "smart" sätt. Det man har velat med denna "smarta" funktion är att fylla hela 16:9-formatet med 4:3-bilden utan att det märks så mycket att man har sträckt ut bilden. Det vanliga är då att man inte sträcker ut 4:3-bilden i mitten, men att bilden sedan sträcks ut mer och mer mot kanterna. Tanken är att det oftast är i mitten som det huvudsakliga motivet finns, och där visas då bilden (nästan) korrekt, medan bilden blir alltmer utsträckt mot sidorna där man hoppas att tittaren inte märker detta lika mycket. Då kan det se ut ungefär så här:

 

 

Om Morin Media istället hade utfört överföringen av 8mm/16mm-filmen i 16:9 hade det varit nödvändigt att zooma in i 8mm/16mm-bilden under överföringen för att fylla ut hela TV-rutan. Då hade en del bildinformation upptill och nedtill kommit utanför bilden och alltså inte synts. Så här hade det då kunnat se ut:

 

Lite mer siffror för den intresserade

Bildrutan för en normal-8-bildruta är 4,8 x 3,6 mm, vilket precis motsvarar bredd/höjdförhållandet 4:3. Bildrutan på en super-8-bildruta är 5,69 x 4,22 mm, vilket motsvarar bredd/höjdförhållandet 4,05:3, dvs mycket nära 4:3.