Pris per meter och minut för 16mm-film

Morin Media anger överföringspriset per meter film. Priset för 16mm-överföring är 4,95 kr per meter. Samma pris för stumfilm och ljudfilm.

 

Det motsvarar 56,59 kr per minut.

 

Så här räknas minutpriset ut för 16mm-film

 

För att räkna ut vad minutpriset blir tar vi först reda på några uppgifter om 16mm-film, som vi får från Kodaks information om sina produkter. Det leder till följande uträkning:


16mm-film går ofta med 24 bilder per sekund. Eftersom den vanliga hastigheten i vårt TV-system PAL är 25 bilder per sekund brukar man använda 25 bilder per sekund när man spelar upp sådan film. 350 meter 16mm-film i 25 bilder per sekund löper genom projektorn på 30 minuter och 37 sekunder. Det är 30*60 + 37 sekunder = 1837 sekunder. Morin Media tar 4,95 kr per meter för 16mm-film. Dessa 350 meter kostar då 350*4,95 = 1732,50 kr. Det betyder att Morin Media tar 1732,5/1837 kr per sekund, vilket blir (1732,50/1837)*60 kr per minut, dvs 56,59 kr per minut.


Hur många meter film ryms på rullarna?


Denna tabell anger hur många meter 16mm-film som ryms på filmrullar med olika diametrar, om rullarna är fulla:

8mm-tabell


Vilket bildformat levereras 16mm-överföringarna i?


Morin Media levererar överföringarna av 16mm-film i HD 1080p, dvs 1920 x 1080 pixlar i bredd/höjd-formatet 16:9. Men 16mm-filmerna har bredd/höjd-formatet 1,37:1 (vilket är nära 4:3) . Eftersom det vanligaste bredd/höjd-formatet på dator- och TV-skärmar är 16:9 ligger 4:3-bilden i ett 16:9-format med svarta kanter till höger och vänster, för att man enkelt ska kunna spela upp filen med 16mm-överföringen på en normal dator eller TV med 16:9-skärm.

Man skulle kunna leverera 16mm-överföringar i ett format utan de svarta kanterna, men erfarenheten visar att vissa TV-apparater föredrar 16:9-formatet och har svårt att spela upp andra format. Därför har Morin Media valt att alltid leverera HD-överföringar i 16:9-format med 1920 x 1080 pixlar. >>Mer info om bildformat