Pris per meter och minut för 8mm-film

Morin Media anger överföringspriset per meter film. Priset för 8mm-överföring är 5,95 kr per meter. Samma pris för stumfilm och ljudfilm.

 

Det motsvarar 21,77 kr per minut för normal-8-film, och 27,21 kr per minut för super-8-film.

 

Hur kan det bli olika minutpris för de två olika 8mm-formaten?

 

Jo, förklaring är följande:

 

Morin Media tar alltså betalt per meter. Vad detta innebär per minut beror på vilken hastighet filmen filmats med (normalt 16 bilder per sekund för normal-8, respektive 18 bilder per sekund för super-8). Dessutom är bildrutorna mindre för normal-8, vilket gör att det får plats fler minuter på en normal-8-film av en viss längd, jämfört med samma längd på super-8.

 

För att räkna ut vad minutpriset blir tar vi först reda på några uppgifter om 8mm-film, som vi får från Kodaks information om sina produkter. Det leder till följande uträkning:


För normal-8: 100 meter normal-8 i 16 bilder per sekund löper genom projektorn på 27 minuter och 20 sekunder. Det är 27*60 + 20 sekunder = 1640 sekunder. Morin Media tar 5,95 kr per meter. Dessa 100 meter kostar då 595 kr. Det betyder att Morin Media tar 595/1640 kr per sekund, vilket blir (595/1640)*60 kr per minut, dvs 21,77 kr per minut.

För super-8: 100 meter super-8 i 18 bilder per sekund löper genom projektorn på 21 minuter och 52 sekunder. Det är 21*60 + 52 sekunder = 1312 sekunder. Morin Media tar 5,95 kr per meter. Dessa 100 meter kostar då 595 kr. Det betyder att Morin Media tar 595/1312 kr per sekund, vilket blir (595/1312)*60 kr per minut, dvs 27,21 kr per minut.


Hur många meter film ryms på rullarna?


Denna tabell anger hur många meter 8mm-film som ryms på filmrullar med olika diametrar, om rullarna är fulla:

8mm-tabell

Tabellen gäller för super-8 och normal-8. För singel-8 (som har en tunnare filmbas, vilket gör att det ryms mer film på varje rulle) gäller att filmlängderna är ca 30 % längre. Filmlängden på de 7-centimeters originalrullarna som kom från filmlabbet var dock alltid ca 15 meter.


Hur lång är speltiden för 15 meter 8mm-film?


Speltiden för 15 meter super-8-film som går i 18 bilder per sekund är 3 minuter och 20 sekunder. Speltiden för 15 meter normal-8-film som går i 16 bilder per sekund är 4 minuter och 10 sekunder. Ibland användes 18 bilder per sekund även för normal-8, och då blir speltiden 3 minuter och 42 sekunder.

Varför är det ibland mer än 15 meter film på de små 7-centimeters rullarna?


Man brukar säga att de små rullarna som man fick tillbaka när filmen hade framkallats innehåller 15 meter film. Men egentligen innehåller de ofta lite mer: Super-8-filmerna var 50 fot långa, vilket motsvarar 15,2 meter. Rullarna med det äldre normal-8-formatet kunde ibland innehålla någon eller några meter extra film, beroende på att Kodak bjöd på lite extra eftersom man skulle ladda normal-8-filmen manuellt i kameran, och då blev ofta en del film ljusskadad. Den ljusskadade filmen klipptes ibland bort av labbet. Men om man hade laddat sin normal-8-kamera försiktigt kunde det alltså hända att man fick någon eller några meter extra film.


Vilket bildformat levereras 8mm-överföringarna i?


Morin Media levererar överföringarna av 8mm-film i HD 1080p, dvs 1920 x 1080 pixlar i bredd/höjd-formatet 16:9. Men 8mm-film har bredd/höjd-formatat 4:3. Eftersom det vanligaste bredd/höjd-formatet på dator- och TV-skärmar är 16:9 ligger 4:3-bilden i ett 16:9-format med svarta kanter till höger och vänster, för att man enkelt ska kunna spela upp filen med 8mm-överföringen på en normal dator eller TV med 16:9-skärm.

Man skulle kunna leverera filmöverföringar i ett format utan de svarta kanterna, men erfarenheten visar att vissa TV-apparater föredrar 16:9-formatet och har svårt att spela upp andra format. Därför har Morin Media valt att alltid leverera HD-överföringar i 16:9-format med 1920 x 1080 pixlar. >>Mer info om bildformat