Inledning
---------------------------

Priser
---------------------------

*

Information
---------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

Överföring av videoband, DVD-skivor och minneskort

 

--- Information ---

- Morin Media tar endast betalt för det antal minuter material som finns på ditt original. Om t.ex. ett tvåtimmars videoband bara innehåller 25 minuter behöver du endast betala för 25 minuter.

- Morin Media putsar början och slutet av överföringen av varje original, så du slipper se onödiga störningar i början och slutet av det färdiga resultatet.

- Om ett videoband är oinspelat i mer än en minut tolkar Morin Media det som att det inte finns mer på bandet och avslutar överföringen. 

- Om du önskar redigering av det överförda materialet kan Morin Media utföra detta. Beställ då en Förhandskopia på motsvarande sätt som för överföring av 8mm-film. Med hjälp av Förhandskopian ger du Morin Media instruktioner om den redigering du vill göra, t.ex. ta bort vissa inslag, flytta ett inslag från ett ställe till ett annat m.m. För mer information om Förhandskopia samt priser, se länken "Överföring av 8mm-film" ovan.

- Morin Media förbehåller sig rätten att inte ta sig an original som är skadade. Morin Media utför inte lagning av videoband.