Morin Medias arbetsprocedur

Morin Media arbetsprocedur ser i stora drag ut så här:

Om du inte själv har numrerat filmerna (vilket rekommenderas) så numrerar Morin Media filmerna genom att sätta en liten klisterlapp på varje film med löpande numrering.

Morin Media gör sedan en enkel rengöring av 8mm/16mm-filmerna bestående av en dammavtorkning. Samtidigt inspekteras filmerna, där bl.a. följande görs: Trasig film klipps bort (eftersom det inte kan överföras). Små filmrullar skarvas ihop till större för att underlätta arbetet vid överföringen. Kontroll sker att det finns tillräcklig startremsa på filmrullen. Vid behov påskarvas en tillfällig startremsa. Den tillfälliga startremsan tas bort efter utförd överföring. Efter avslutad överföring spolas filmerna tillbaka på original-rullarna igen. Några få bildrutor i början och slutet av filmrullarna - vanligtvis mindre än en sekunds material - klipps bort vid denna process.

För överföringen använder sig Morin Media av kvalitetsprojektorer från Bauer som har modifierats för att användas för digitalisering av 8mm/16mm film. För 8mm film används Bauer T502, för 16mm används Bauer P8. Modifieringen innebär i huvudsak:
- Elektronisk styrning av projektorns hastighet för att synkronisera den med den videokamera som används.
- Utbyte av projektorns lampa till en reglerbar LED-belysning. Denna belysning ger en jämn ljusspridning och avger så lite värme att filmen inte kan skadas även om den står stilla.

Överföringen (digitaliseringen) av 8mm/16mm-filmen sker ruta för ruta med utrustningen ovan, via en högkvalitativ videokamera (Panasonic GH5) till en datorfil. Utrustningen matar fram 8mm/16mm-filmen i sync med videoinspelningen i kameran. Kameran fotograferar av 8mm/16mm-filmen via ett makroobjektiv direkt från filmytan. Ingen mattskiva, projektorduk e.dyl. är inblandad. Varje ruta i 8mm/16mm-filmen blir digitaliserad till en ruta i datorfilen. Detta ger hög kvalitet på överföringen, helt utan flimmer. Justering av exponering, skärpa och bildhöjd sker vid behov löpande manuellt och/eller automatiskt under pågående överföring. Om damm fastnar i bilden under överföringen blåses detta bort så snart som möjligt med hjälp av tryckluft.

Datorfilen innehåller 8mm/16mm-filmen i digitalt format i HD-kvalitet (1080p) i okomprimerad avi, vilket är det format som Morin Media använder som arbetsformat.

De överförda filmerna i datorfilen putsas i början och slutet av varje filmrulle så att du slipper se startremsor o.dyl. i det färdiga materialet. Putsningen görs i ett video-redigeringsprogram.

Överföringen stabiliseras samt korn- och dammreduceras.
>>Mer info om stabilisering
>>Mer info om korn- och dammreducering

Morin Media utför också vid behov en färgkorrigering, för att i möjligaste mån bl.a. korrigera färger som bleknat med tiden.

De överförda filmerna hastighetskonverteras till 16 bilder per sekund för normal-8 respektive 18 bilder per sekund för super-8 (om du inte har begärt annan hastighet), vilket är de normala hastigheterna för 8mm-film. För 16mm film är oftast hastigheten 24 bilder per sekund, och då blir leveranshastigheten 25 bilder per sekund, för att anpassas till den bildhastighet som vårt TV-system PAL har. Dina filmer kommer alltså att gå med rätt hastighet efter denna hastighetskonvertering.
>>Mer info om hastighetskonvertering

Om du har beställt förhandskopia så görs den iordning nu. (Förhandskopia kan vara bra t.ex. om du inte vet riktigt vad som finns på filmrullarna.)
>>Mer info om förhandskopia

Bakgrundsmusik och filmtexter läggs in, om du har beställt det.
>>Mer info om bakgrundsmusik
>>Mer info om filmtexter

Därefter överförs det färdiga materialet till USB-minne, hårddisk eller en fil för nedladdning via Morin Medias server, enligt dina önskemål. Det normala formatet för leverans av HD-överföring av 8mm/16mm-film är mp4. Några tekniska data om detta format: 1080p, h264-kodat i ca 50 Mbps, all-i (även kallat Key Frame Distance = 1). 8mm-bildens bredd:höjd-förhållande är 4:3 (16mm-filmerna har bredd/höjd-formatet 1,37:1 vilket är nära 4:3). Men eftersom det vanligaste skärmformatet idag är 16:9 ligger 4:3-bilden i ett 16:9-format med svarta kanter till höger och vänster, för att man enkelt ska kunna spela upp filen på en normal dator eller TV med 16:9-skärm.
>>Mer info om bildformat